Chr. Gem. Zangver. “Crescendo” Tholen

Eind 1931 opgericht met als doel de gemeentezang tijdens de eredienst te ondersteunen.
Het stelt zich nu ten doel: het (meerstemmig) zingen van de psalmen en geestelijke liederen gebaseerd op Gods Woord evenals enige Vaderlandse liederen.

Inmiddels 80 jaar verder mag de vereniging nog steeds voortbestaan. Het koor repeteert wekelijks op maandagavond van 20.00 u. tot 22.00 u. in de “Rehobothkerk”, Ds. G.H. Kerstenstraat 2 te Tholen.
De zangvereniging staat sinds september 1991 onder leiding van dirigent Paul Heijboer.