user_mobilelogo

7 oktober 2019 

Psalm 6                               D. Sanderman
Schepper en Koning                I. Watts
Psalm 130                            M. v.d. Zwan
Nader mijn God bij U              J. Nauta
Psalm 119                            P. Stolk
Psalm 116                            M. d. Jong
Gebed om bescherming           J. Martin / J. Dykes / C. Zwaal

2 november 2019 

Psalm 130                            M. v.d. Zwan
De kerk van alle tijden             S.S. Wesley

Psalm 119                            P. Stolk
Gij eng'len die omhoog            Darwall / Monk / Nixon / Zwaal

Morgengebed                        H.L. Hassler
Luthers avondgebed                M. v.d. Veer
In grazige weiden                    J. v. Ingen-Schenau

7 december 2019 

Komt allen te zamen               D. Willcocks

Magnificat                            A. v. Vliet

Zingt vrolijk en met vreugd       D. Buxtehude / K.v. Luik

O, wat voorrecht                    J.S. Bach / P. Heijboer
Daar is die zegenrijke nacht      J.W. Peterson / P. Heijboer

Ere zij God                           J. v.d. Waart

26 december 2019 

Magnificat                            A. v. Vliet
Zingt vrolijk en met vreugd       D. Buxtehude / K.v. Luik