Chr. Gem. Zangvereniging "Crescendo" Tholen

Links:

Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten (BZGG)
Bij deze Bond zijn 160 zangkoren aangesloten met 7619 leden. Deze koren zijn verdeeld in Gemengde koren, Jeugdkoren, Jongerenkoren, Meisjeskoren en Mannenkoren. Het doel van de Bond is om de onderlinge band te verstevigen en de kwaliteit van de zang te verbeteren in de eredienst. 

Vereniging Organisten der Gereformeerde Gemeenten (VOGG)
Doel van de VOGG: De VOGG kent een vierledige doelstelling. De officiële verwoording van deze doelen luidt: 
Doel is de kerken van de Gereformeerde Gemeenten te dienen door:
  • voorlichting te geven op het gebied van de kerkmuziek
  • via een daartoe bevoegde commissie de geschiktheid van organisten beoordelen
  • voorlichting en aanwijzingen van deskundigen bij orgelbouw en restauratie
  • alle overige geëigende middelen
Het lidmaatschap van de VOGG staat open voor iedereen die de grondslag onderschrijft. Leden van de vereniging ontvangen zes keer per jaar het tijdschrift Kerk & Muziek. Daarnaast ontvangen alle leden jaarlijks de muziekbundel. Tevens hebben leden in veel gevallen gratis toegang tot activiteiten.

Paul Heijboer
Paul Heijboer verzorgt zowel orgel- als pianolessen.Bent u op zoek naar pianoles of orgel in Tholen? Dan ben je bij Paul Heijboer aan het juiste adres. Paul Heijboer is een ervaren muziekdocent, die let op de juiste methodieken per instrument. Kijk op de website www.paulheijboer.nl voor meer informatie.